STRONA W BUDOWIE / SITE UNDER CONSTRUCTION
Ul. Kwiatowa 2 (na dziedzińcu), 61-881 Poznań
tel.: +48 61 22 379 22, e-mail: salon@arturraczkiewicz.pl
facebook: Artur Raczkiewicz Hair